Antiikin Kreikan n. seitsemän viisasta miestä

Tarkkaan ottaen kuuluisia kreikan viisaita on seitsemän vähän epämääräisessä mielessä: alla ensin lista niistä neljästä, jotka tapaavat esiintyvät “kaikissa” listauksissa ja sitten lista nimiä, joilla on tapana täydentää lista seitsemän vahvuiseksi:

Varsinaiset viisaat

Bias ca. 570 eKr.
Joonialainen patriootti ja valtiomies. Historiallisena pidetään kertomusta, jonka mukaan joonialaiset hänen kehotuksestaan peustivat kaupungin Sardiniaan.
Pittakos 648 eKr.—
Mytileneläinen valtiomies ja sotapäällikkö.
Solon 638—558 eKr.
Ateenalainen valtiomies ja lainlaatija. Laati kuuluisan perustuslain, joka oli demokratian ja oligarkian välinen kompromissi. Esitteli uutuutena valamiesoikeudenkäynnin.
Thales 624(?)—547(?) eKr.
Perimätiedon mukaan ensimmäinen nimeltä tunnettu kreikkalainen matemaatikko (ja matemaatikko yleensäkin) oli Vähän-Aasian Miletoksesta kotoisin ollut kauppias Thales. Thaleen kerrottiin saaneen oppinsa Egyptistä. Hänen sanotaan esittäneen tai todistaneen seuraavat viisi geometrian teoreemaa:

  1. Tasakylkisen kolmion kantakulmat ovat yhtä suuret.
  2. Ristikulmat ovat yhtä suuret.
  3. Kaksi kolmiota, joilla on yhtä suuret kaksi kulmaa ja niiden välinen sivu, ovat yhtenevät.
  4. Ympyrän jokainen halkaisija jakaa ympyrän kahteen yhtä suureen osaan.
  5. Puoliympyrän kaaren sisältämä kulma on suora.

Näistä viimeistä kutsutaan edelleen Thaleen lauseeksi.

Keräilyerät

Anakharsis
Skyyttalainen filosofi, Solonin ystävä ja kollega.
Epimenides
Runoilija, jota on siteerattu raamatussa asti.
Kheilon
Spartlainen filosofi, jolta on peräisin lentävä lause “tunne itsesi”, gnóthi seautón.
Khilon 500-luku eKr.
Spartalainen valtiomies, ensimmäinen efori vuodesta 556 eKr.
Kleobulos 500-luku eKr.
Rhodoslaisen Lindoksen tyranni, runoilija ja arvuuttelija.
Lassos
Peloponnesolainen runoilija, joka mm. kirjoitti hymnin käyttämättä lainkaan s‑kirjainta, mikä lieneekin ollut helppoa, koska kreikkalaiset muutenkin käyttävät omaa aakkostoaan, jossa s‑kirjainta ei lainkaan ole.
Periandros 600-luku eKr.
Korintin toinen tyranni, seurasi isäänsä v. 627 eKr. Paranteli Korintin satamaa.

Seikkaperät: seitsikot, turha tieto — ei seikkoja.

Comments are closed.