Mutta ei ole vain syytä esittää totuutta, vaan myös väärien käsitysten syyt, sillä niin tullaan vakuuttuneiksi. Uskomme pikemmin totuuteen, kun on järkevästi osoitettu, miksi se näyttää todelta, mikä ei ole totta.

Aristoteles: Nikomakhoksen etiikka, lainattu teoksesta Maailmankansalaisen etiikka (Juha Sihvola).

muut sitaatit