Go, Go, Go-Go

Sana go on muun muassa englannin hyvin monimerkityksinen verbi. Varmaankin sen menevyyden ja ytimekkyyden tähden sille on löydetty runsaasti muutakin käyttöä.

Go-pelin nimi ei em. verbiin liity, vaan se on jonkinlainen taantuma japanin igo-sanasta.

Go-nimisiä ohjelmointikieliä on peräti kaksi, joista toisen nimi pitää ilmeisesti huutaa, ja toista taas voidaan erottamisen vuoksi kutsua myös Golangiksi.

Go-go tarkoittaa ainakin jonkinlaista daiskossa tapahtuvaa viihdetanssia, ja — olennaisimmillaan — erästä funk-tyylilajia. Huomattavia lajin edustajia ovat esimerkiksi Chuck Brown (“The Godfather of Go-Go”); EU ja Trouble Funk.

Nikolai Gogol taasen oli kirjailija.

Seikkaperä: pop — ei seikkoja.

Comments are closed.