Helsingin kantakaupungin kaupunginosat

Suurin osa kantakaupungin osista on liitetty Helsinkiin vuosina 1550 ja 1643. Toukola, Kumpula, Käpylä, Reijola ja Meilahti on liitetty vuonna 1906, Pasila 1912, Ruskeasuo 1926 ja nykyisen Salmisaaren eteläosa vesialueineen 1927.

Kaupunginosat, joiden nimi on korostettu, käydään läpi virallisella kävelyreitillä. Taulukon tiedot ovat peräisin (suurimmalta osin) lähteestä [1], missä ei toisin mainita.

Katso kaupunginosien rajat Helsingin kaupungin paikkatietopalvelusta.

Löysin puolivahingossa Helsingin kaupungin saitilta, Kaupunkisuunnitteluviraston sivuilta sivun Nimistönsuunnittelu, josta käsin taasen löytyi mainio juttusarja “Viikon nimet“, jossa on esitelty valtaosa kaupunginosien nimistä. Kunkin kaupunginosan nimi on linkki, joka osoittaa ao. nimiartikkeliin, jos sellainen on.
Nro Nimi Selite 1. 2. 3.
I Kruununhaka — Kronohagen 1750-luvulta lähtien on alueesta käytetty nimeä “Kronohagen”, koska armeijan tykistön hevosia laidunnettiin siellä. Krunika, Kruna 1812 1959
II Kluuvi — Gloet Saanut nimensä Kluuvinlahden (“Gloet”) mukaan. Gloet-nimellä tunnettiin merenlahti, joka ulottui Töölönlahdesta suurin piirtein nykyisen Havis Amanda -patsaan tienoille. Nimi on ollut käytössä 1600-luvulta lähtien. Lahti täytettiin 1800—1850-luvuilla. Ks. myös lähde [7]. Kluvari 1812 1959
III Kaartinkaupunki — Gardesstasen     1812 1959
IV Kamppi — Kampen Nimi tunnetaan jo 1600-luvulta.   1812 1959
V Punavuori — Rödbergen Nimi johtuu kaupunginosien V ja VI alueella sijaitsevista punertavista rantakallioista, joita 1600-luvulta lähtien on kutsuttu nimellä “Punavuoret — Rödbergen”. Rööperi, Röba 1812 1959
VI Eira — Eira Kaupunginosassa sijaitsevan vuonna 1905 perustetun Eiran sairaalan mukaan. Sairaala on nimetty tukholmalaisen samannimisen sairaalan mukaan. Eira on lääkintätaidon jumalatar pohjoismaisessa jumaltarustossa.   1875 1959
VII Ullanlinna — Ulrikasborg Vuoden 1747 linnoitussuunitelman perusteella rakennetun linnoituksen “Ulricasborg” mukaan. Linnoitus nimettiin kuningatar Ulrika Eleonoran mukaan.   1841 1959
VIII Katajanokka — Skatudden Suomenkielinen nimi on äänteellinen mukaelma ruotsinkielisestä nimestä “Skat Udden” (kartassa 1775). Nokka, Skatta 1859 1959
IX Kaivopuisto — Brunnsparken Vuonna 1838 perustetun kylpyläpuiston mukaan käyttöön tullut nimitys “Brunnsparken”. Brunssa, Kaivari, Prunssa 1875 1959
1909
(1840)
X Sörnäinen — Sörnäs Nimi “Södernäs” on mainittu Uuden Helsingin perustamisasiakirjassa (1639) kaupungin uutena sijoituspaikkana. Niemi, johon nimi viittaa, sijaitsee etelässä Vanhastakaupungista katsoen. Ks. myös lähde [4]. Sörkka, Sörkkä 1893 1959
1929
XI Kallio — Berghäll Alueella sijainneen samannimisen vuokratila-alueen mukaan. Kaupunginosa jakaantuu kolmeen osa-alueeseen: Siltasaari, Linjat ja Torkkelinmäki. Ks. myös Kallion kartta (Kallio-seura) Kallio: Bergga, Berka, Berkka, Bärgga, Bärika, Bärtsi, Kaltsi; Siltasaari: Siltis, Siltsu 1887 1959
XII Alppiharju — Åshöjden Vanhoista paikallisista vuokra-alueiden nimistä “Alppi — Alpen” ja “Ås”. Kaupunginosa jakaantuu kahteen osa-alueeseen: Alppila ja Harju. Alppila: Alppis 1883 1959
XIII Etu-Töölö — Främre Tölö Nimi “Tölöby” tunnetaan 1500-luvulta lähtien. Ks. myös lähde [6]. Tälikä, Tölika, Tölikka, Tölis 1906 1959
1909
XIV Taka-Töölö — Bortre Tölö 1906 1959
XV Meilahti — Mejlans Nimi “Mejlans” maatilan nimenä jo 1600-luvulla. Suomenkielinen nimi on äänteellinen mukaelma. Meikku 1925 1959
XVI Ruskeasuo — Brunakärr   Ruskis 1937 1959
1928
XVII Pasila — Böle   Fredika, Spadela 1910 1959
1927
(1909)
XVIII Laakso — Dal Luonnonnimi, joka on tarkoittanut Nordenskiöldinkadun pohjoispuolista laaksoa (“Dal”). Suomenkielinen käännös on tullut käyttöön myöhemmin.   1945 1959
XIX Mustikkamaa Korkeasaari — Blåbärslandet Högholmen Saaren nimi 1500- ja 1600-luvuilla “Blåbershol(l)men”, nykyinen suomenkielinen nimi v. 1928. “Högeholmen” tunnetaan vuodelta 1569 Korkeasaaren nimenä. Nykyinen suomenkielinen nimi on tullut käyttöön 1800-luvun jälkipuoliskolla. Mustikkamaa: Blobba, Bloba, Blobika, Mustis; Korkeasaari: Högga, Högis, Hökka, Korkis 1959
XX Länsisatama — Västra Hamnen Sijainnin ja funktion mukaan.   1916 1921
XXI Hermanni — Hermanstad Kahdelle Kumpulan kartanosta erotetulle asuntoalueelle Hermanstad I ja II annettiin nimet kartanon omistajan, vapaaherra Herman Sigfrid Standerskjöld-Nordenstamin mukaan. Suomenkielinen nimi vahvistettu vuonna 1909. Heruli 1892 1959
XXII Vallila — Vallgård Alkuperäinen nimi “Vallgård” on syntynyt alueen käytön mukaan (‘vall’ = ‘nurmi’) — aluetta käytettiin karjan laitumena. Valkka 1908 1959
XXIII Toukola — Majstad   Toukis, Maisuli, Majsuli 1920  
XXIV Kumpula — Gumtäkt   Kumis, Kumpis 1923  
XXV Käpylä — Kottby   Fabula, Käbis, Käpis, Käpykylä 1920  
XXVI Koskela — Forsby Nimi “Forsby” tunnetaan jo vuodelta 1351. Helsingin kaupunki perustettiin kylän maille vuonna 1550.   1936 1959
XXVII Vanhakaupunki — Gammelstaden Nimi “Gamla Helsingfors” esiintyy Uuden Helsingin perustamiskirjassa v. 1639. Nykyiset nimiasut vahvistettu 1909. Gammeli 1938 1959

Selitteet

  1. Alkuasukkaiden käyttämiä nimiä, päälähteenä lähde [5]
  2. Asemakaavoituksen aloitusvuosi
  3. Kaupunginosan nimeksi. Vuosiluvun jälkeen mainittu kursivoitu vuosiluku on nimiasujen vahvistamisvuosi, mikäli tiedossa. Jos em. vuosilukuja on kaksi, on ensin mainittu suomenkielisen nimiasun vahvistamisvuosi ja toinen ruotsinkielisen. Suluissa “(” ja “)” oleviin vuosilukuihin tulee suhtautua varauksellisesti. Lähde ei ole täydellisen aukoton.

Lähteet

[1] Helsingin kaupungin julkaisuja: Helsingin kadunnimet 1992. Valtion painatuskeskus, Helsinki.
[2] Facta-tietosanakirja 1975.
[3] Ilkka, Seppo 1991: Diskreettiä matematiikkaa. Otatieto, Helsinki.
[4] Saarikivi, Janne (lainattu 2003-11-28): Helsingin nimistön vaiheita. Internet-lähde, URL: http://scripta.kotus.fi/www/verkkojulkaisut/julk125/helsinki/#sornainen
[5] Internet-lähde: Slangi.net:in sanasto
[6] Saarikivi, Janne (lainattu 2004-02-12): Helsingin nimistön vaiheita. Internet-lähde, URL: http://scripta.kotus.fi/www/verkkojulkaisut/julk125/helsinki/#toolo
[7] Saarikivi, Janne (lainattu 2004-02-12): Helsingin nimistön vaiheita. Internet-lähde, URL: http://scripta.kotus.fi/www/verkkojulkaisut/julk125/helsinki/#kluuvi

Seikkaperä: Helsinki — ei seikkoja.

Comments are closed.