Lausetta voi pitää poliittisena väittämänä jos ja vain jos siitä voi aidosti olla eri mieltä. Tästä seuraa, että esimerkiksi “Kaupungin on oltava hyvä paikka asukkailleen” ei ole poliittinen lause, eikä sitä niin muodoin pitäisi löytää yhdenkään poliittisen puolueen vaaliohjelmasta, joiden tulisi sisältää vain poliittisia lauseita.

muut sitaatit