Mutta elämä on niin etäällä ihanteista, että se joka pyrkii todellisuuden ohittaen pelkästään ihanteisiin, päätyy pikemminkin perikatoon kuin päämääräänsä. Jos ihminen pyrkii aina tekemään oikein, hän jää väärintekijöiden sankassa joukossa väkisinkin tappiolle. Mikäli ruhtinas siis haluaa säilyttää asemansa, hänen täytyy opetella tekemään vääryyttä ja käyttää tätä taitoa tarpeen mukaan.

Niccolò Machiavelli: Ruhtinas, lainattu teoksesta Maailmankansalaisen etiikka (Juha Sihvola).

muut sitaatit